Using of Kaasupörssi requires allowing JavaScript.

Kaasupörssin käyttö edellyttää JavaScriptin sallimista.

Användning av Kaasupörssi kräver att JavaScript tilläts.

Tervetuloa Kaasupörssiin

Kaasupörssi ylläpitää internetissä toimivaa markkinapaikkaa,
jossa asiakkaat ovat voineet käydä luonnonkaasukauppaa edistyksellisillä
kaupankäyntimenetelmillä jo vuodesta 2001 lähtien.

Kaasupörssin kaupankäyntimenetelmät tarjoavat markkinalähtöisen
mahdollisuuden luonnonkaasun vuosi- ja kuukausitason tukkumarkkinoilta
hankitun ja päivittäisen tuntitason käyttötarpeen eron hoitamiseen.
Kaasupörssissä voi ostaa kaasun lisäeriä tukkuhankinnan ylittävään kaasun
tarpeeseen ja myydä käyttämättä jäävät ylimääräiset kaasuerät.

EU:n REMIT-asetus velvoittaa Kaasupörssin asiakkaita raportoimaan kaupan-
käyntinsä energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastolle ACERille.
ACER on myöntänyt Kaasupörssille Registered Reporting Mechanisms-
statuksen (RRM), joka oikeuttaa Kaasupörssin suorittamaan asiakkaiden
puolesta Kaasupörssin kaupankäyntiin liittyvän REMIT-asetuksen mukaisen
raportoinnin. ACER on lisäksi myöntänyt Kaasupörssille oikeuden raportoida
markkinaosapuolien kahdenvälisen kaupankäynnin ns. non-standard-sopimuksia.

Lisäksi Kaasupörssi ylläpitää Suomen kaasumarkkinoiden sisäpiiritiedon
julkaisujärjestelmää (UMM-järjestelmä). REMIT-asetus kieltää sisäpiiritiedon
väärinkäytön ja markkinoiden manipuloinnin energian tukkumarkkinoilla ja
velvoittaa markkinaosapuolia julkaisemaan hallussaan olevaa sisäpiiritietoa.

Kaasupörssi tarjoaa asiakkailleen edistyksellisen, kustannustehokkaan
ja turvallisen paikan käydä luonnonkaasukauppaa. Kaasupörssiä
kehitetään asiakkaiden ja markkinoiden tarpeiden mukaisesti asiakkaista
koostuvan Kaasupörssin kehitystyöryhmän avulla. Kaasupörssin jäseniksi
ovat liittyneet lähes kaikki merkittävät luonnonkaasun käyttäjät Suomessa.

Vuonna 2017 Kaasupörssin kaupankäyntivolyymiksi muodostui 777 GWh, joka
vastasi noin 3,5 %:n osuutta koko Suomen luonnonkaasun käytöstä. Kaasukauppoja
toteutui vuoden aikana noin 57 000 kpl. Vuosivaihdon arvo oli 19 miljoonaa euroa.

Kaasupörssi Oy kuuluu Gasum-konserniin.

Yhteystiedot:

KAASUPÖRSSI OY
PL 21
02151 ESPOO

Kaasupörssin asiakaspalvelunumero: 020 447 8613

Kaasupörssin kaupankäynnin 24/7 –tuki: 020 447 8701

Kaasupörssin numeroissa teitä palvelevat Anni Nuppunen, Janne Grönlund,
Jarno Lonka ja Jorma Rintamäki. Normaalin työajan ulkopuolella puhelut ohjataan
Gasumin keskusvalvomoon, joka hoitaa asioiden käsittelyn tarvittaessa eteenpäin.